Privacybeleid

City Skydive hecht veel waarde aan de bescherming van de gegevens van jouw persoonsgegevens. In dit document willen we heldere en transparante informatie geven over het privacybeleid en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. City Skydive houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacybeleid
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de City Skydive verwerkt van haar bezoekers, werknemers, sollicitanten, leveranciers, afnemers of andere geïnteresseerden. Indien je ons benadert, van onze diensten gebruik maakt, website bezoekt of om een andere reden persoonsgegevens aan City Skydive verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Met welk doel verwerken wij gegevens? Bij het bezoek van City Skydive worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

1. Naam: voor het verwerken op flightlist en certificaat
2. E-mail: voor het communiceren en inboeken vlucht en het afhandelen mediapakketten. Met een Opt-in: kan gekozen worden op de hoogte te worden gehouden van mailings.
3. Postcode: zonder huisnummers: Voor marketing en doelgroep onderzoeken
4. Gezondheidsverklaring: Om te bepalen of iemand fit genoeg is om te vliegen
5. Behaalde skills: Voor het behalen van het sportvlieger certificaat.

Deze gegevens worden, behalve als anders aangegeven door de gast, na een maand verwijderd. Ook verwijderen wij “on demand” gegevens direct.

Externe partijen die betrokken zijn bij onze gegevensverwerking zijn:

Tunn3l (www.tunn3l.com)
Tunn3l verwerkt: gastgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail) met bijbehorende gezondheidsverklaring, mediatheek, facturatie en financiële afhandeling.

Mollie (www.mollie.com).
Mollie verwerkt: Naam gast,  betalingsgegevens gast, bedrag. Rekeninggegevens City Skydive.

Stolwijk accountants (www.stolwijkacc.nl)
Stolwijk accountants verwerkt: Personeelsgegevens, contracten, salarissen, debiteuren, crediteuren.

Rabobank (www.rabobank.nl)
Rabobank pensioenen verwerkt: Personeelsgegevens, pensioenen data.

Youtube (www.youtube.com)
Youtube verwerkt de gastenvideos, zonder naam, toenaam en e-mailadres.

Dropbox (www.dropbox.com) 
Dropbox verwerkt de gastenfoto’s, zonder naam, toenaam en e-mailadres

Mailchimp (www.mailchimp.com)
Mailchimp verwerkt onze opt-in email adressen om mailings mee te doen.

iCareIT (www.icareit.nl)
iCareIT beheert de lokale servers, computers, infrastructuur en NAS.


Aanspreekpunt voor AVG zaken zijn;

Fulko Wiebenga, Operations manager
Bas Driessen, Tunnel manager
Joeban Bergs, Shiftleader
Jos van Baal, Shiftleader
Niels Helder, Shiftleader

Inschrijven